Anbi info

Hof in Zuid is een activiteitenruimte in de wijk De Gorzen, Schiedam Zuid. Stichting Hof in Zuid heeft in juni 2014 de deuren geopend van een levendig wijkservicepunt gerund door vrijwilligers. De exploitatie van de activiteitenruimte is een burgerinitiatief, gestart om laagdrempelige ontmoeting in de wijk te combineren met een breed aanbod van activiteiten en ondersteunende functies voor mensen uit de wijk. Zelfwerkzaamheid staat in de aanpak voorop. De bewoners zijn actief betrokken bij de invulling van de ruimte.

Bezoek- en postadres:
Stichting Hof in Zuid
Nieuwe Maasstraat 68d
3114TM Schiedam

email: info -at- hethofinzuid.nl (u dient -at- te vervangen door het apestaartje)

RSIN: 853784048
KvK: 60147709

De doelstellingen van Stichting Hof in Zuid zijn:
a. het exploiteren en in stand houden van een wijkservicepunt met een breed aanbod van activiteiten en ondersteunende functies voor mensen uit de wijk;
b. het beheer van het gebouw Hof in Zuid, Nieuwe Maasstraat 68d te Schiedam
c. het bevorderen van de exploitatie van het gebouw Hof in Zuid door middel van buurt- en bewonersgerichte activiteiten;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur:
Dhr. Sjaak Bijloo – voorzitter
Dhr. Marcel Diederiks – secretaris
Mw Sabine Dingler – penningmeester
Dhr. Albert Bons – bestuurslid
Mw Olga Notenboom

Beloningsbeleid:
Stichting Hof in Zuid heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd. Het bestuur en de vrijwilligers kunnen alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.

Jaarverslagen en overige documenten: