BVSZ wil inspraak parkeerproblematiek

De Bewonersvereniging heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de kwestie: betaald parkeren in de Gorzen. De gemeente verwijst naar de inloopavonden die destijds hebben plaatsgevonden, waaronder de inloopavond van 28 oktober 2019. Voorzitter Albert Bons geeft aan dat de inloopavonden géén inspraakavonden zijn geweest en dat de bewoners diverse andere oplossingen voor de wijk hebben aangedragen, waar dus niets is mee gedaan.

De BVSZ is ook niet betrokken geweest bij de enquête die naar geselecteerde bewoners is gestuurd. Echter laten de uitkomsten van de enquête nu al het beeld zien dat er géén meerderheid is voor betaald parkeren in Zuid.

Slechts 24% van de geraadpleegde inwoners van Zuid zien een mogelijke oplossing in betaald parkeren. Daarnaast laat figuur 7.7 zien dat de overgrote meerderheid van de inwoners van geheel Schiedam (hier is helaas geen onderscheid per wijk) een oplossing ziet in het elders parkeren van bedrijfsbussen.

De mening van de Gorzenezen komt duidelijk naar voren in onderstaande reportage van Schie TV.

De BVSZ wenst haar leden te vertegenwoordigen in deze discussie. De corona-situatie kan in haar ogen nooit een argument zijn om inspraak over te slaan.