Nieuwe kledingbank in De Gorzen

Afgelopen jaar ontvingen WOT, Dock en de BVSZ meerdere signalen over de toenemende armoede in de wijk. Zij zagen dat steeds meer bewoners afhankelijk zijn van de voedselbank en dat de textielbak bij de Retourette steeds vaker uitgeplozen werd, omdat men op zoek is naar kleding. Daarnaast hoorden zij ook geluiden dat kringloopwinkel ‘Het Goed’ voor velen onbetaalbaar geworden is. Vandaar dat er besloten is een kledingbank op te zetten voor de wijk.

De kledingbank kan haar deuren openen door de inzet van een aantal vrijwilligers uit de wijk. Zij zorgen in samenwerking met Dock en WOT Schiedam ervoor dat de gedoneerde kleding terecht komt bij de mensen die deze kleding goed kunnen gebruiken. Om gebruik te kunnen maken van de kledingbank dient men zich eerst aan te melden bij WOT/Dock Schiedam of bij de schuldhulpverlener van Stroomopwaarts. Na het invullen van het intakeformulier, en goedkeuring, wordt een pas verstrekt waarmee toegang wordt verkregen tot de kledingbank. Aanmelden kan via het contactformulier op de website van WOT Schiedam of door te bellen met WOT Schiedam via 010-7541515. Let op, alléén bewoners van de wijk De Gorzen kunnen zich aanmelden.

De kledingbank is open vanaf dinsdag 16 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. Daarna is de kledingbank open op iedere dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 en iedere donderdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur. De kledingbank is gevestigd op Leliestraat 10 bij Dock Schiedam.

Tijdens bovenstaande openingstijden kan iedereen die kleding wil doneren hun kleding afgeven bij de kledingbank. U helpt hiermee uw medebewoners, uw donaties zijn van harte welkom!